Vriendelijk vervoer
 

De ritten op onze bussen worden gereden door vrijwillige chauffeurs. Momenteel rijden er 29 chauffeurs. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe chauffeurs. Heb je interesse? Neem dan  contact op via dit contactformulier.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:               Johan Folkers
Secretaris:               Bart Dane
Penningmeester:   Jocky van Leijsen
Communicatie:       Ton Plompen
Sponsoring:            Cees van Haaf
Coördinator:           Jac Klijn